הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה - גופי מחקר

ארכיון הסיפור העממי בישראל (אסע"י)
הקתדרה לחקר מורשת יהדות מצרים ע"ש יוסף ורשלין ברדה
המכון ללימודי ים ע"ש ליאון רקנאטי
המכון לארכיאולוגיה ע"ש זינמן
מכון בוצריוס לחקר החברה וההיסטוריה הגרמנית בת זמננו
מפעל למחקר מגילות מדבר יהודה באוניברסיטת חיפה