הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה - מנהלת הפקולטה


לשכת דיקן


Efraim Levדיקן הפקולטה: פרופ' אפרים לב
חדר: 2006
טל. 04-8240125
פקס. 04-8240128
דואר אלקטרוני: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ויקיפדיה אתר אישי  ‪Efraim Lev - ‪Google Scholar ‪University of Haifa

yuval
סגן דיקן למחקר: פרופ' יובל בן בסט
חדר 1502
טל. 04-8249778
דואר אלקטרוני : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

מרכזת לשכת הדיקן: גב' הילית שיינבוקס
חדר 2004
טל. 04-8240674
דואר אלקטרוני : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 
liat photoמרכזת ועדת מחקר: גב' ליאת זינגר
חדר 2004
טל. 04-8240215
דואר אלקטרוני: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

לשכת ראש המנהל


ראש מינהל הפקולטה: מר אהרון רפטר
'חדר: 2002 א
טל. 04-8240122
פקס. 04-8240128

דואר אלקטרוני: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

מרכזת לשכה: גב' עדי טפט
חדר 2002
טל. 04-8240122
דואר אלקטרוני: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

מרכזת אירועים ופרוייקטים: גב' תמי לביאל
חדר 2007
טל. 04-8240018
דואר אלקטרוני: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

 

צוות מחשוב


roni

ממונה מחשוב: מר רוני מזרחי
חדר: 2017 א
טל. 04-8240313
פקס. 04-8240300
דואר אלקטרוני: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 

מתאם מחשוב: מר אולג גלדקוב
חדר 2017
טל. 04-8249300
דואר אלקטרוני: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.duduמתאם מחשוב: מר דוד בוחבוט
חדר 2017
טל. 04-8249879
דואר אלקטרוני: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
 
az150רכזת מחשוב ויישומי אינטרנט: גב' אלונה זוהר
חדר 2015
טל. 04-8288118
דואר אלקטרוני: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

מעצבת גראפית: גב' מרינה בוגייב
חדר 2005
טל. 04-8288055
דואר אלקטרוני: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.