הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה - תרבות ישראל-ספרות,מחשבה והיסטוריה - 2018

תרבות ישראל-ספרות,מחשבה והיסטוריה - 2018

תרבות ישראל - ספרות, מחשבה והיסטוריהtarbut m h
החוג לספרות עברית והשוואתית והחוג לתולדות ישראל.
ראשי התוכנית: דר. צפי זבה - אלרן, דר. אייל בן אליהו.