הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה - תרבות ישראל-ספרות,מחשבה והיסטוריה/פתיחת הרשמה לתוכנית תשפ"א - 2020
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

תרבות ישראל-ספרות,מחשבה והיסטוריה/פתיחת הרשמה לתוכנית תשפ"א - 2020

תרבות ישראל - ספרות, מחשבה והיסטוריהtarbut m h
החוג לספרות עברית והשוואתית והחוג לתולדות ישראל.
ראשי התוכנית: דר. צפי זבה - אלרן, דר. אייל בן אליהו.