הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה - מגמת לימודים לתואר שני בשימור מורשת התרבות החומרית

מגמת לימודים לתואר שני בשימור מורשת התרבות החומרית

תואר שני בשימור מורשת התרבות החומרית