הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה - החוגים לאמנות יצירה, מוסיקה ותיאטרון - מסלול תלת-שנתי לתואר ראשון עם מקבץ בטיפול באמצעות אמנויות

החוגים לאמנות יצירה, מוסיקה ותיאטרון - מסלול תלת-שנתי לתואר ראשון עם מקבץ בטיפול באמצעות אמנויות