הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה - "אופקים" - תוכנית המצטיינים

תכנית "אופקים" - תכנית המצטיינים של אוניברסיטת חיפה

 

מידע כללי על תכנית אופקים 

תכנית אופקים מאפשרת לתלמידים בעלי פוטנציאל אישי גבוה וסקרנות אינטלקטואלית יוצאת דופן לחוות ולהתמודד עם מגוון גדול של תפישות עולם אקדמיות, באווירה תומכת ומאתגרת. לשם כך אנו מציעים מגוון קורסים, שתכליתם לעודד חשיבה ביקורתית, כתיבה מדעית והכרת כלי המחקר הנהוגים בתחומים השונים של מדעי הרוח והחברה. לצד שעורים ייעודיים הניתנים לתלמידי אופקים על-ידי טובי המרצים באוניברסיטה, התכנית מאפשרת חופש בבחירת קורסים מכל החוגים ובכל הדרגים.

התלמידים נהנים מהרצאות העשרה הניתנות על-ידי אנשי מחקר, תרבות וספרות במסגרת הסמינר המחלקתי.
התלמידים בתכנית זוכים ליחס אישי, ליווי והדרכה צמודים לאורך שלוש שנות לימודיהם.
התכנית מאפשרת לתלמידים להשתלב במחקר ובפעילות חברתית למען הקהילה. התכנית נלמדת במסגרת דו-חוגית.

תכנית אופקים מציעה:

 - תכנית לימודים רב-תחומית מגוונת המשלבת קורסים ייעודיים לתלמידיה ביחד עם חופש בחירה מלא של קורסים מכל החוגים באוניברסיטה, כולל תארים מתקדמים ולימוד שפות זרות.
- למידה בסביבה ייחודית אשר מעניקה ליווי אקדמי אישי לכל תלמיד ומטפחת אותו להצלחה ולמנהיגות באקדמיה ומחוצה לה.
- השתתפות בסמינרים מחלקתיים ייחודיים הניתנים לתלמידי התכנית על-ידי המרצים המובילים בתחומם במחקר, בתרבות ובספרות.
- השתתפות בסיורים לימודיים ייחודיים לתלמידי התכנית, המאפשרים הסתכלות שונה על אתרים ומוסדות שונים בארץ ומפגש עם אישים מרכזיים.
- התכנית מעודדת את תלמידיה לקחת חלק בפעילויות חברתיות למען הקהילה כחלק בלתי נפרד מהשתייכותם למועדון תלמידי אופקים.
- התכנית מעניקה פטור מלא משכר לימוד לשנת הלימודים הראשונה וכן פטור מלא גם לשנה השנייה והשלישית בהתאם להמשך העמידה של התלמיד בקריטריונים של התכנית.

תכנית משותפת עם משפטים

תלמידי התכנית המשותפת עם החוג למשפטים חייבים ב-52 נ"ז (במקום 60 נ"ז). 


תכנית "אופקים" - תכנית המצטיינים של אוניברסיטת חיפה