הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה - הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
1000 תווים שמאל

הבמה לתולדות ארץ ישראל והעם היהודי שמחה להזמינך לצהרי עיון לרגל צאת ספרו של תמיר גורן גאות ושפל התפתחותה העירונית של יפו (1917 - 1947 ) - 18.05.2017

הבמה לתולדות ארץ ישראל והעם היהודי שמחה להזמינך לצהרי עיון לרגל צאת ספרו של תמיר גורן - 18.05.2017

החוג ללשון העברית - הסמינר המחלקתי - ד"ר רועי גפטר מאוניברסיטת בן-גוריון בנגב - 03.04.2017

שלום לכולכם, 
אנחנו מבקשים להזמינכם להרצאה הבאה של הסמינר המחלקתי.
החוג ללשון העברית - הסמינר המחלקתי  - ד"ר רועי גפטר מאוניברסיטת בן-גוריון בנגב, ונושא הרצאתו: ״בחינה כמותית של שונות פונולוגית בעברית: הבדלים בהגייה והאופן שבו הם נתפסים". 03.04.2017
ההרצאה תתקיים באולם 146 באגף החדש של הספרייה.
כולם/ן מוזמנים/ות! - 

החוג ללימודי ארץ ישראל, תכנית אוצרות מורשת ומועצה לשימור אתרי מורשת בישראל מתכבדים להזמינכם ליום עיון לפיכך נתכנסנו כאן... - לדון על החוק ועל תערוכות 09.05.2017

החוג ללימודי ארץ ישראל, תכנית אוצרות מורשת ומועצה לשימור אתרי מורשת בישראל
מתכבדים להזמינכם ליום עיון - 09.05.2017

החוג ללשון העברית - הסמינר המחלקתי - ד"ר ברכה ניר מהחוג להפרעות בתקשורת באוניברסיטת חיפה, ונושא הרצאתה: ״המורפו-תחביר בהתפתחות שפה: דיאכרוניה, סינכרוניה ואבולוציה". - 20.03.2017

שלום לכולכם, 
אנחנו מבקשים להזמינכם להרצאה הבאה של הסמינר המחלקתי.
החוג ללשון העברית - הסמינר המחלקתי  - ד"ר ברכה ניר מהחוג להפרעות בתקשורת באוניברסיטת חיפה, ונושא הרצאתה:  ״המורפו-תחביר בהתפתחות שפה: דיאכרוניה, סינכרוניה ואבולוציה". - 20.03.2017