אוניברסיטת חיפה

האגודה ללימודי ימי הביניים והרנסאנס

 

7 בינואר 2010

אולם הסנאט, מגדל אשכול, קומה 29

 

אבריאל בר-לבב, האוניברסיטה הפתוחה

 

טיפולוגיה של תודעת הספריה

תודעת הספריה היא התשובה לשאלה 'מהי עבורך ספריה?' התשובה הזו אינה קבועה ואחידה, והיא מתפתחת ומשתנה במקומות שונים ובזמנים שונים. ההבדלים הם במודעות למשמעות העקרונית והמעשית של ספריות, בתפיסה שלהן כמכלול, ובהבנה שמכלול של ספרים מקביל למכלול של ידע, ואף קשור לתפיסות אחרות של כוליות. לתודעת הספריה זיקה לקיומם במציאות של ספריות ואוספי ספרים, אך היא אינה זהה להם. בעבר עסקתי בהתפתחות תודעת הספריה בתרבות היהודית, ובהרצאה אני מבקש להוסיף ולפתח את המושג, להציג דגמים שונים של תודעת הספריה, ולהתבונן במיוחד בשאלות שנוגעות לנוכחות של ספרים ולהעדרם, וכן לקשר בין ספריות וזהות.

קריאה נוספת 

 

 

Back to program