אוניברסיטת חיפה

האגודה ללימודי ימי הביניים והרנסאנס

 

19 בנובמבר 2009

מצפור, מגדל אשכול, קומה 30

אסף בן טוב, גותה

          בין טרויה לוויטנברג: קדמוניות יוון בתקופת הרפורמציה

ההרצאה בוחנת את מקומה של יוון העתיקה בתודעתם ההיסטורית של הומניסטים לותרנים במחצית השניה של המאה ה 16. תוך התמקדות בפיליפ מלנכתון (Philipp Melanchthon) ובקבוצה של תלמידיו, מנסה ההרצאה למקם את עיסוקם בהיסטוריה ובספרותה של יוון העתיקה בהקשר התרבותי, הדתי והפוליטי של זמנם כתופעה הומניסטית-קונפסיונאלית. כלומר, זהו ניסיון להבין את יוון העתיקה במונחים של קבוצה מסוימת של מלומדים ומחנכים בני המאה ה 16 במקום בהקשר של התפתחות הדיסציפלינה הפילולוגית. בחינה כזאת מהווה גם מקרה מבחן לצורך ההיסטוריוגרפי להציע היסטוריזציה של המונח "עתיקות" עצמו בחקר הרנסאנס.

קריאה נוספת

 

Back to program