Cedric Cohen-Skalli

Don Isaac Abravanel and the appearing of portraits in Renaissance Jewish homes

 

סדריק כהן סקלי

דון יצחק אברבנל והופעת דיוקנאות בבתי יהודים בתקופת הרנסאנס

 

8.3.2007

תקציר

אחד החידושים הבולטים שהוסיף יצחק אברבנאל לז'אנר הימי ביניימי של פירוש התנ"ך הן הקדמותיו האישיות בהן הוא מציג את עצמו כמנהיג קהילתי וכמחבר וחושף את הנסיבות היסטוריות שהביאו אותו לכתוב כל פירוש ופירוש דווקא בעת הזו. חידוש זה שנראה על פניו זעיר הפך את הפירוש הימי ביניימי לכלי הפצה של דמות מנהיג ודמות מחבר חדשה בקרב הקהילות היהודיות שאותן רצה להנהיג. הקדמותיו של אברבנאל מקדימות פיזית את גוף הפירוש בהצגה עצמית של המחבר שמטרתה הרטורית הייתה לשכנע את הקוראים במעלות המחבר כמנהיג וכך להפוך את מוסד הפירוש לכלי ביסוס מנהיגותו. הפן האישי והספרותי של אותן ההקדמות הקושר אותן לספרות האפיסטולארית והביוגרפית שפרחה במאה ה-15 בחצי האי האיברי. ברצוני לבחון אם החידוש הספרותי שחידש אברבנאל עם הקדמותיו האישיות אינו קשור גם לתופעה תרבותית אחרת שהתפתחה בחצי האי האיברי במאה ה-15: הופעת הדיוקנאות המצוירים בחצרות המלכים והאצילים האיברים ותחילת התקבלותם באליטה היהודית.

 

קריאה מומלצת:

Richard Cohen, Jewish Icons, University of California Press 1998.

Back to program