12/6/2008 (חדר 2904) (מצפור רבין)

 

ניקול הוכנר (האוניברסיטה העברית)

 עולם הדימויים הפוליטיים בצרפת בסוף המאה ה-15


בהרצאה הזאת אבקש להעלות הרהורים מתודולוגים בקשר לחקר עולם הדימויים הפוליטיים באופן רחב ובצורה ספציפית יותר כשבאים לחקור את צרפת בשלהי ימי הביניים וערב תקופת הרנסנס המפוארת תחת כהונתו של פרנסואה הראשון האגדי (החל מ-1515). בחקר הדימויים מרבים לדבר על הבניות תרבותיות ופוליטיות, לעיתים על מסע לגיטימציה, או אפילו על תעמולה, על מניפולציות ואסטרטגיות משטור, ואני מציעה לשקול מחדש האם לכל המושגים הללו יש תוקף בתקופה הנדונה.

 אבסס את טיעוני על מחקר שפרסמתי על עולם הדימויים בעידנו של המלך לואי ה-12 (1498 - 1515):

 Louis XII:  Les dérèglements de l’image royale (Champ Vallon, 2006)

 ועל ספר שערכתי יחד עם פרופסור תומאס גאטגנס:

L’Image du roi (Éditions de la Maison de l’Homme, 2006).

 

לקריאה נוספת, מבוא וסיכום, מתוך

 

Burke, Peter. The Fabrication of Louis XIV. New Haven: Yale University Press, 1992.

 

 

Back to program