אוניברסיטת חיפה

בית הספר להיסטוריה

האגודה ללימודי ימי הביניים והרנסאנס

19 בינואר 2012

חדר הסנאט, קומה 29, מגדל אשכול

 

ד"ר אלכס קרנר

אוניברסיטת חיפה

 

זקן וכיבוש – על חלקו של השיער בהבניית היחס האירופי כלפי ילידי העולם החדש במאה ה-16

תקציר

It seems probable…that species possessing some remarkable characteristics, say of shape, colour or smell give the observer… to postulate that these visible characteristics are the sign of equally singular, but concealed properties.

Claude Levi-Strauss, La Pensée Sauvage (1962)

הפרשנויות המקובלות נוהגות לתלות את תפישתם של ילידי העולם החדש  על ידי בני המאה ה-16 באירופה כיצורים אנושיים נחותים, בהבדלים הטכנולוגיים, הדתיים, הפוליטיים והחברתיים שבינם לבין הילידים. לצד פרשנויות תלויות תרבות אלה, אני מבקש להציע להתמקד דווקא בהשפעתו של המראה החיצוני של האינדיאנים על הבניית היחס האירופי כלפיהם. בין רכיבי המראה החיצוני שמשכו את תשומת ליבם של הכובשים, בלט במיוחד העניין שעורר שיער הילידים: חלקת עורם, נוהגם להסיר את מעט השיער שצמח על גופם, שיער ראשם הארוך ובעיקר -  העדרו של הזקן. לכל אלה היתה משמעות סמיוטית בעלת משמעויות מגדריות מן המדרגה הראשונה. אף כי להוציא מקרים בודדים הדברים לא נאמרו מפורשות, הגברים האינדיאנים הצטיירו בעיני הכובשים כנשיים ומכאן ראייתם האינסטינקטיבית כיצורים אנושיים אמנם, אך נחותים מהגברים האירופים. "נשיות" הגברים הילידים, כך אבקש לטעון, היתה בעיני האירופאים המכנה המשותף לכלל תרבויות העולם החדש והיא מפתח חשוב להבנת תפישתם של כלל הילידים כיצורים נחותים, המותרים לניצול ולשעבוד.

 

Back to program