אוניברסיטת חיפה

בית הספר להיסטוריה

האגודה ללימודי ימי הביניים והרנסאנס

 

University of Haifa, School of History

Medieval-Renaissance Studies Association

 

1 במאי 2014

מצפור, קומה 30, מגדל אשכול

 

גיא לוריא, אוניברסיטת חיפה

אזרחות בצרפת בשלהי ימי הביניים

האם הייתה בצרפת אזרחות בימי הביניים המאוחרים? הנרטיב ההיסטורי המקובל בתחום ההיסטוריה של האזרחות נותן לשאלה זו תשובה שלילית. לפי נרטיב היסטורי זה, בערים רבות מצפון להרי האלפים היו מנהגים אזרחיים. אולם מנהגים אלה לא היו קשורים לאידיאולוגיות אזרחיות מפותחות לפי המסורת הרפובליקנית הקלאסית שהייתה נהוגה בחלק מהערים בצפון איטליה. באשר לממלכת צרפת בתקופה זו באופן כללי, אותו נרטיב היסטורי לא רואה באזרחות קטגוריה מושגית רלוונטית.

 

בהרצאתי אעסוק בהיסטוריה של האזרחות בצרפת בשנים 1370 עד 1480, ואדון בשאלות הבאות: מי היו האזרחים ומי לא? האם הייתה אזרחות אוניברסאלית? מה היו תפקידי האזרחים ובמי ראתה החברה אזרחים טובים? מה היו הדרגות השונות של האזרחות ועד כמה בלתי-שוויונית הייתה האזרחות?

 

אזרחות בימי הביניים המאוחרים בצרפת אמנם לא הייתה קשורה למדינה ליבראלית מודרנית במשמעותה המודרנית. אולם אזרחות כמושג הייתה רלוונטית ולבני התקופה היו תפיסות ברורות שלה. הם פעלו כאזרחים במה שהם ראו כקהיליה של ממלכת צרפת, בכנסיה, בקהיליות של כל אחת מהערים, בנסיכויות ובאזורים השונים בצרפת. בהרצאתי אציג תפיסות ומנהגים אזרחיים לא רק בממלכת צרפת באופן כללי, אלא גם אציג דוגמאות מערים ומנסיכויות אחדות. 

 

  Back to program