אוניברסיטת חיפה

האגודה ללימודי ימי הביניים והרנסאנס

 

2 בדצמבר 2010  

חדר הסנאט, קומה 29, מגדל אשכול

 

מרב מאק, מכון ואן ליר, ירושלים

שטח הפקר: סוחרים, דיפלומטים ושבויים בתקופה הצלבנית

בשלהי המאה השתיים עשרה חל מפנה חד ביחס לשבויים ברחבי אירופה. המפנה הזה היה תולדה של הזעזוע הגדול בעולם הנוצרי בעקבות נפילתה של ממלכת ירושלים ובמשולב עם מגמה אפיפיורית מכוונת שאת שיאה ניתן לראות בהכנות למסע הצלב החמישי.

ההרצאה תתמקד בשינוי כפי שהוא משתקף בפעילויותיהם של סוחרים בני העיר ג'נובה בין השנים 1187 ו-1221. בנוסף לחקירת התפנית נבחן גם את דמותו של המתווך, הדיפלומט או הסוחר הימי ביניימי, אשר חצה את הקווים ופעל כמגשר בין הצדדים הלוחמים. איש עסקים כזה סחר בנשק, באוניות ובין השאר גם בשבויים. האם סוחר כזה הוא גיבור או מנוול? כמו השבויים, גם הסוחרים הדיפלומטים יכלו למצוא את עצמם בשר תותחים של המלחמה או לחילופין גיבוריה- ארכיטקטים של חילופי השבויים והסכמי הפסקת האש. אנו ננסה במסגרת הרצאה זו לבחון כיצד נראתה התפנית ביחס לשבויים בעיר האם וגם בפעילויותיהם של הסוחרים והצלבנים מעבר לקווי האש ובשטחי ההפקר של המלחמה.

 

 

Back to program