אוניברסיטת חיפה

האגודה ללימודי ימי הביניים והרנסאנס

תכנית הרצאות לשנת הלימודים תש"ע, 2009 - 2010

 

University of Haifa

Medieval-Renaissance Studies Association, Lecture Program for 2009-10

 

 

כל ההרצאות מתקיימות ביום חמישי ב 12:00 ותינשאנה בשפה העברית אלא אם כן צוין אחרת.

30 הדקות הראשונות מוקדשות להתכנסות, שיחה לא רשמית וקפה.

נא להתעדכן באתר לגבי מיקום ההרצאה סמוך יותר למועד.

כולם מוזמנים!

All meetings take place Thursday at noon. Papers will be delivered in Hebrew unless otherwise noted.

The first 30 minutes of each session are devoted to gathering, chat, and coffee.

Please check the website for location changes closer to lecture dates.

All welcome!

הודעות נוספות בתחתית העמוד

More announcements below

 

 

15 October 2009

Mitzpor Rabin, Rabin building

 

Special Opening Session

 

Abbot Martin of Kloster Einsiedeln, Switzerland

 

Listen to those from whom you expect nothing: A surprising view into the Rule of Saint Benedict [TEXT]

 

Kloster Einsiedeln website in English:

http://www.kloster-einsiedeln.ch/neu/fs_english.htm

 

The lecture will be delivered in English and will commence shortly after 12:00.

 

1

15 באוקטובר 2009

מצפור רבין, בניין רבין

 

מושב פתיחה מיוחד

 

האב מרטין, ראש מנזר איינזידלן, שוויצריה

 

מבט חדש ומפתיע על הרגולה של בנדיקטוס הקדוש  [טקסט]

 

 

 

אתר האינטרנט של מנזר איינזידלן:

http://www.kloster-einsiedeln.ch/neu/fs_english.htm

 

 

ההרצאה באנגלית. ההרצאה תתחיל מיד עם ההתכנסות ב 12:00.

19 November 2009

Observatory, Eshkol Tower, 30 Floor

 

Asaph Ben Tov, Gotha

 

Between Troy and Wittenberg: Ancient Greece and the Reformation

 

Abstract        Suggested reading

 

2

19 בנובמבר 2009

מצפור, מגדל אשכול, קומה 30

 

אסף בן טוב, גותה

 

בין טרויה לוויטנברג: קדמוניות יוון בתקופת הרפורמציה

 

 

תקציר        קריאה נוספת

 

10 December 2009

Senate Hall, Eshkol Tower, 29 Floor  Moved to Mitzpor Rabin, Rabin building

 

Sarit Shalev-Eyni, Hebrew University

 

Art as historical evidence: Ashkenazi Jews in the Christian city, 13th-14th centuries

 

Abstract        Suggested reading

 

3

10 בדצמבר 2009

אולם הסנאט, מגדל אשכול, קומה 29    הועבר למצפור רבין, בניין רבין

 

שרית שלו-עיני, האוניברסיטה העברית

 

אמנות כמקור היסטורי: יהודי אשכנז בעיר הנוצרית במאות ה-13 וה-14

 

 

 

תקציר        קריאה נוספת

 

7 January 2010

Senate Hall, Eshkol Tower, 29 Floor

 

 Avriel Bar-Levav, Open University

 

A  typology of library awareness

 

Abstract        Suggested reading

 

4

7 בינואר 2010

אולם הסנאט, מגדל אשכול, קומה 29

 

אבריאל בר-לבב, האוניברסיטה הפתוחה

 

טיפולוגיה של תודעת הספריה

 

 

תקציר        קריאה נוספת

11 March 2010

Senate Hall, Eshkol Tower, 29 Floor

 

Nirit Ben Aryeh, Ben Gurion University

 

A Panoramic View of Constantinople by Niccolò Guadalotto (1662): Visual Crusading Propaganda

 

Abstract and Suggested reading

 

5

11 במרץ 2010

אולם הסנאט, מגדל אשכול, קומה 29

 

נירית בן אריה דבי, אוניברסיטת בן גוריון

 

הפנורמה של קונסטנטינופול מאת ניקולו גוודלוטו (1662): תעמולה מצויירת למסע צלב

 

 

 

תקציר וקריאה נוספת

6 May 2010

Senate Hall, Eshkol Tower, 29 Floor

 

Dov Stuczynski, Bar Ilan University

 

Las Casas, Mendieta, the Indians, and the Jews

 

Abstract

 

6

6 במאי 2010

אולם הסנאט, מגדל אשכול, קומה 29

 

דוב סטוצ'ינסקי, אוניברסיטת בר-אילן

 

מחיר ההגנה למען האינדיאנים: לאס קאסאס, מנדיאטה והיהודים

 

 

תקציר        קריאה נוספת

10 June 2010

Moved to room 2901, floor 29, Migdal Eshkol (Mitzpor Rabin, Rabin building(

 

Yehoshua Frenkel, University of Haifa

 

The Return of Tamim al-Dari

 

Abstract           Suggested reading

 

7

10 ביוני 2010

הועבר לחדר 2901, קומה 29, מגדל אשכול (מצפור רבין)

 

יהושע פרנקל, אוניברסיטת חיפה

 

חטיפתו בידי הג'ין של תמים אל-דארי ושובו

 

תקציר        קריאה נוספת

 

הודעות נוספות:

7 - 8 בדצמבר 2009, סדנת מחקר חיפה-סורבון

Phénomènes surnaturels, superstitions et élites européennes

 

7 בינואר 2010, הסדנה להיסטוריה של המשפחה לזכר פרופ' מיכאל גודיץ' (מיד לאחר מפגש מס' 4)

הזמנה

 

17 – 20 – 24 בינואר 2010, הרצאות חיפה בהיסטוריה והיסטוריוגרפיה, פרופ' פיליפ בנדיקט

Haifa Lectures in History and Historiography, Prof. Philip Benedict

History and Historiography between Truth and Memory: Thinking through the Huguenots

          הזמנה

 

 

 

Home

 

 

Compiled by Zur Shalev, last updated 24 May 2010