אוניברסיטת חיפה

האגודה ללימודי ימי הביניים והרנסאנס

תכנית הרצאות לשנת הלימודים תשע"ב, 2011 - 2012

 

University of Haifa

Medieval-Renaissance Studies Association, Lecture Program for 2011-12

 

כל ההרצאות מתקיימות ביום חמישי ב 12:00 ותינשאנה בשפה העברית אלא אם כן צוין אחרת.

30 הדקות הראשונות מוקדשות להתכנסות, שיחה לא רשמית וקפה.

נא להתעדכן באתר לגבי מיקום ההרצאה סמוך יותר למועד. ההרצאות פתוחות לכל המתעניין.

כולם מוזמנים!

All meetings take place Thursday at noon. Papers will be delivered in Hebrew unless otherwise noted.

The first 30 minutes of each session are devoted to gathering, chat, and coffee.

Please check the website for location changes closer to lecture dates. Our sessions are open to the public.

All welcome!

הודעות נוספות בתחתית העמוד

More announcements below

 

 

10 November 2011   Senate Hall, 29th Floor, Eshkol Tower  

 

Gur Zak, Hebrew University

 

Humanism as a Way of Life: Forms of Self-Cultivation in the Italian Renaissance

 

Abstract

1

10 בנובמבר 2011   חדר הסנאט, קומה 29, מגדל אשכול

 

גור זק, האוניברסיטה העברית

 

הומניזם כדרך חיים: צורות של עיצוב עצמי ברנסנס האיטלקי

 

***ההרצאה באנגלית***

 

תקציר

1 December 2011    Senate Hall, 29th Floor, Eshkol Tower  

 

Myriam Yardeni, University of Haifa

 

The Political Theology of Elie Merlat

 

Abstract

 

2

1 בדצמבר 2011    חדר הסנאט, קומה 29, מגדל אשכול

 

מרים ירדני, אוניברסיטת חיפה

 

התיאולוגיה הפוליטית של אלי מרלא

 

תקציר

22 December 2011   Senate Hall, 29th Floor, Eshkol Tower  

 

Cédric Cohen Skalli, University of Haifa

 

Three moments in the republican revolution in Jewish thought: Abravanel, Herman Cohen and Emmanuel Levinas

New title:

Jewish humanism and the revolution of the modern city

 

Abstract and Suggested reading

 

3

22 בדצמבר 2011   חדר הסנאט, קומה 29, מגדל אשכול

 

סדריק כהן סקאלי, אוניברסיטת חיפה

 

שלוש נקודות במהפיכה הרפובליקנית של המחשבה היהודית: אברבנל, הרמן כהן, עמנואל לוינס

 

שינוי כותרת:

ההגות ההומניסטית היהודית ומהפכת העיר המודרנית

 

 

תקציר וקריאה נוספת

19 January 2012   Senate Hall, 29th Floor, Eshkol Tower  

 

Alex Kerner, University of Haifa

 

Beard and Conquest: the role of hair in the construction of the Spanish attitude towards the American Indians in the sixteenth century

 

Abstract

 

4

19 בינואר 2012 חדר הסנאט, קומה 29, מגדל אשכול

 

אלכס קרנר, אוניברסיטת חיפה

 

זקן וכיבוש – על חלקו של השיער בהבניית היחס האירופי כלפי ילידי העולם החדש במאה ה-16

 

תקציר

 

22-24 March 2012

RSA, Washington DC

24-22 במרץ 2012

כנס האגודה האמריקאית ללימודי רנסאנס, וושינגטון

 

28 March 2012

IMAGO – Bar Ilan University

28 במרץ 2012

כנס אימאגו – בר אילן

 

29 March 2012

Middle Ages Now! – Ben Gurion University

 

29 במרץ 2012

ימי הביניים עכשיו – אוניברסיטת בן גוריון

 

10 May 2012   New Library Auditorium (146)

 

Anke Költsch, Bucerius Institute, University of Haifa

High and Low Conversion: Conversion from Judaism to Lutheranism in Late Seventeenth Century Gotha

 

Abstract     Invitation

 

5

10 במאי 2012   אודיטוריום הספריה החדשה (146)

 

אנקה קלטש, מכון בוצריוס, אוניברסיטת חיפה

 

מומרים יהודים ללותרניזם בגותה במחצית השניה של המאה השבע-עשרה

 

***ההרצאה באנגלית***

 

תקציר       הזמנה

31 May 2012    meeting room, 20th Floor, Eshkol Tower

 

Uriel Simonsohn, Hebrew University

 

The phenomenon of legal pluralism among early medieval Mediterranean and Near Eastern societies

Abstract     

6

31 במאי 2012    חדר ישיבות קומה 20, מגדל אשכול

 

אוריאל סימונסון, האוניברסיטה העברית

 

פלורליזם משפטי בקרב חברות אגן הים התיכון והמזרח הקרוב של ימה"ב המוקדמים

 

תקציר      

 

הודעות נוספות:

 

 

 

 

 

Home

 

 

Compiled by Zur Shalev, last updated2 May 2012.