אוניברסיטת חיפה

האגודה ללימודי ימי הביניים והרנסאנס

תכנית הרצאות לשנת הלימודים תשע"ג, 2012 - 2013

 

University of Haifa

Medieval-Renaissance Studies Association, Lecture Program for 2012-13

 

כל ההרצאות מתקיימות ביום חמישי ב 12:00 ותינשאנה בשפה העברית אלא אם כן צוין אחרת.

30 הדקות הראשונות מוקדשות להתכנסות, שיחה לא רשמית וקפה.

נא להתעדכן באתר לגבי מיקום ההרצאה סמוך יותר למועד. ההרצאות פתוחות לכל המתעניין.

כולם מוזמנים!

All meetings take place Thursday at noon. Papers will be delivered in Hebrew unless otherwise noted.

The first 30 minutes of each session are devoted to gathering, chat, and coffee.

Please check the website for location changes closer to lecture dates. Our sessions are open to the public.

All welcome!

הודעות נוספות בתחתית העמוד

More announcements below

 

 

 

8 November 2012    Mitzpor, 30th Floor, Eshkol Tower  

 

Sophia Menache, University of Haifa

Dogs: Man’s Best Friends or God's Worst Enemies?

 

Abstract

 

1

8 בנובמבר 2012    מצפור, קומה 30, מגדל אשכול

 

סופיה מנשה, אוניברסיטת חיפה

כלבים – לא מה שחשבתם: ידידו הטוב של האדם או שליח השאול?

 

תקציר

6 December 2012    Mitzpor, 30th Floor, Eshkol Tower      

 

Dror Wahrman, Hebrew University

The Prince, the Mogul and the Jeweler: A History Object Lesson

 

Abstract

 

2

6 בדצמבר 2012     מצפור, קומה 30, מגדל אשכול

 

דרור ורמן, האוניברסיטה העברית

הנסיך, הצורף והמוגול: מה ניתן ללמוד מחפץ קדם-מודרני?

 

 

תקציר

3 January 2013     Mitzpor, 30th Floor, Eshkol Tower  

 

Limor Mintz-Manor, Hebrew University

European Colonialism, Native Americans and the Ten Lost Tribes: Ethnicity and Construction of Identity in the Sephardic Community of Amsterdam

Abstract

Suggested reading

 

3

3 בינואר 2013     מצפור, קומה 30, מגדל אשכול

 

לימור מינץ מנור, האוניברסיטה העברית

הקולוניאליזם האירופי, ילידי אמריקה ועשרת השבטים: שאלות של אתניות ועיצוב זהות בקהילה היהודית-ספרדית באמשטרדם 

 

 

תקציר

קריאת רקע

24 January 2013   Senate Hall, 29th Floor, Eshkol Tower  

 

Oded Rabinovitch, Tel Aviv University

Chameleons between Science and Literature: Observation, Writing, and the Early Parisian Academy of Sciences in the Literary Field

 

Abstract

 

4

24 בינואר 2013    חדר הסנאט, קומה 29, מגדל אשכול

 

עודד רבינוביץ, אוניברסיטת תל-אביב

הזיקית בין מדע לספרות: תצפית וכתיבה באקדמיה למדעים של פאריס

 

 

תקציר

 

14 March 2013     Mitzpor, 30th Floor, Eshkol Tower 
moved to 6 June 2013

Abraham Melamed, University of Haifa

The Hebrew Version of the Tale of Aristotle and Alexander’s Wife

 

14 במרץ 2013    מצפור, קומה 30, מגדל אשכול     נדחה ל 6 ביוני 2013

 

אברהם מלמד, אוניברסיטת חיפה

נהפוך הוא: הנוסח העברי של הסיפור על אריסטו ואשת אלכסנדר

 

 

18 April 2013      Senate Hall, 29th Floor, Eshkol Tower   

 

Eran Shamit, Tel Aviv University

The Gentry as Reflected in the Rolls of Parliament in the Reign of Edward III

 

Abstract     Documents

 

5

18 באפריל 2013     חדר הסנאט, קומה 29, מגדל אשכול

 

ערן שמיט, אוניברסיטת תל-אביב

מחזיקי משרות המקומיות על-פי פטיציות שהוגשו לפרלמנט בתקופת שלטונו של אדוארד III (1330 – 1377)

 

תקציר       מקורות

16 May 2013     Mitzpor, 30th Floor, Eshkol Tower  

CANCELLED

Rainer Barzen, Hebrew University

Between Nuremberg and Jerusalem:

The Late Medieval Ashkenazi Community in Eretz Israel and Its Central European Links

 

Abstract

 

6

16 במאי 2013    מצפור, קומה 30, מגדל אשכול

בוטל

ריינר ברזן, האוניברסיטה העברית

מנירנברג לירושלים ובחזרה: הקהילה האשכנזית בארץ ישראל וקשריה לקהילות מרכז אירופה בימי הביניים המאוחרים

 

תקציר

6 June 2013    Mitzpor, 30th Floor, Eshkol Tower 

 

Abraham Melamed, University of Haifa

The Hebrew Version of the Tale of Aristotle and Alexander’s Wife

 

Abstract

 

6

6 ביוני 2013  מצפור, קומה 30, מגדל אשכול

 

אברהם מלמד, אוניברסיטת חיפה

נהפוך הוא: הנוסח העברי של הסיפור על אריסטו ואשת אלכסנדר

 

תקציר

 

הודעות נוספות:

 

19 – 20 בנובמבר 2012, כנס בין לאומי בנושא הפזורה ההוגנוטית, אוניברסיטת חיפה

2 בדצמבר 2012, יום עיון לזכר חוקרי ימי הביניים בחוג להיסטוריה כללית, אוניברסיטת חיפה – פרטים בהמשך

23-24 January 2013

IMAGO –University of Haifa

23 - 24 בינואר 2013

כנס אימאגו – חיפה

 

13 March 2013

Reading Medieval and Renaissance English Literature – Tel Aviv University

21 March 2013

Middle Ages Now! – Open University

 

21 במרץ 2013

ימי הביניים עכשיו – האוניברסיטה הפתוחה

 

4-6 April 2013

RSA, San Diego

4 – 6 באפריל 2013

כנס האגודה האמריקאית ללימודי רנסאנס, סן דייגו

 

 

 

 

 

Home

 

 

Compiled by Zur Shalev, last updated 9 October 2012.