אוניברסיטת חיפה

בית הספר להיסטוריה

האגודה ללימודי ימי הביניים והרנסאנס

הרצאת פתיחה לשנת הלימודים תשע"ו, 2015 - 2016

University of Haifa, School of History

Medieval-Renaissance Studies Association

Opening Lecture for 2015-2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Back to program

פורום דצמבר 15.jpg