אוניברסיטת חיפה

בית הספר להיסטוריה

האגודה ללימודי ימי הביניים והרנסאנס

 

8 בנובמבר 2012     מצפור, קומה 30, מגדל אשכול

 

סופיה מנשה, החוג להיסטוריה כללית, אוניברסיטת חיפה

כלבים – לא מה שחשבתם: ידידו הטוב של האדם או שליח השאול?

חרף הימצאותם הרווחת של חיות מחמד בכלל וכלבים בפרט בחברה בת זמננו, טרם נעשה מחקר מקיף של התופעה מהפרספקטיבה ההיסטורית, אשר הייתה יכולה לתרום רבות להבנת היחס של חברות שונות לחיות המחמד שלהן בזמן ובמקום נתון.  יתר על כן, מקובלת במחקר ההנחה כי חיות מחמד היו תוצר לוואי של היווצרותה של החברה הקפיטליסטית, אשר ניתקה את האדם מהטבע והפקידה אותו במגבלותיהן החונקות של הערים.  מכאן הדגש על המודרניות שבטיפוח חיות מחמד.  מאידך גיסא, המחקר הפסיכולוגי והסוציולוגי של העשורים האחרונים הוכיח מעל לכל ספק את תפקידי ההדחקה, הסובלימציה והסיפוק לחוש האימהי הנדחק, אשר ממלאות חיות מחמד, תפקידים אוניברסאליים עם משתנים של גיל ומגדר.

על רקע שתי הנחיות סותרות אלו, המחקר שלי מתמקד ביחס לכלבים בחברת ימי הביניים.  בכדי להבין יחס זה בדקתי את יחסן של הדתות, פגאניות ומונותיאיסטיות, לחיות בכלל ולכלבים בפרט.  התוצאות היו מפתיעות למדי.  ההרצאה תיתן סקירה היסטורית על היחס המשתנה לכלבים עד סוף ימי הביניים ותנסה לתת מענה לעוינות המוחלטת כלפיהם המשותפת לכל שלושת הדתות המונותיאיסטיות.

 

Back to program