אוניברסיטת חיפה

בית הספר להיסטוריה

האגודה ללימודי ימי הביניים והרנסאנס

 

3 בינואר 2013     מצפור, קומה 30, מגדל אשכול

 

 

לימור מינץ מנור, האוניברסיטה העברית

הקולוניאליזם האירופי, ילידי אמריקה ועשרת השבטים: שאלות של אתניות ועיצוב זהות בקהילה היהודית-ספרדית באמשטרדם

 

תקציר

קריאת רקע:

1.     המקור - ניתן למצוא את המקור בספרדית של "מקוה ישראל" בקישור הבא:

 http://cf.uba.uva.nl/en/collections/rosenthaliana/menasseh/1895h44/index.html

כמה קטעים של המקור בתרגום לעברית, המצולמים מתוך:  מנחם דורמן, מנשה בן ישראל, תל-אביב תשמ"ט

 

2.  שני מאמרים רלוונטיים:

Richard H. Popkin. "The Rise and Fall of the Jewish Indian Theory." In Menasseh Ben Israel and His World. Edited by Yosef Kaplan, Henry Méchoulan & Richard H. Popkin. Leiden 1989. pp. 63-82.

Benjamin Schmidt. "The Hope of the Netherlands: Menasseh ben Israel and the Dutch Idea of America," In The Jews and the Expansion of Europe to the West, 1450 to 1800. Edited by Paolo Bernardini & Norman Fiering. Oxford & New York  2001. pp. 86-107.

 

 

Back to program