27/3/2008 (אולם הסנאט)

 

יובל רוטמן, אוניברסיטת ייל

 

דינאמיקה של תרבות בין קהילות דתיות שונות בדרום איטליה בימי-הביניים

 

 

או:

דינמיקה תרבותית ביחסי נוצרים-יהודים בהגיוגרפיה של דרום איטליה

סיציליה ודרום איטליה היוו אזור מיוחד באימפריה הביזנטית הודות למיקומן הגיאו-פוליטי הן כאזור ספר והן כאזור מפגש בין ביזנטיון לאירופה המערבית. אזור זה אופיין בנופו החברתי מיוחד ובפסיפס הרב-תרבותי של קהילות יווניות, לטיניות, עבריות, והחל מהמאה השמינית אף ערביות. העובדה שאזור זה היה נחשב כאזור ספר התבטאה ביצירה הספרותית היוונית המקומית שנותרה פריפריאלית ביחס למרכזי התרבות הביזנטים.

בדברי אבקש לבחון את מקומם של החיים היהודים בתוך המסגרת החברתית הביזנטית הכללית בסיציליה ובדרום איטליה לאור טקסטים מקומיים ביוונית ובעברית שנכתבו בין המאות השביעית לאחת-עשר. ספרות זו מראה את מעמדן המיוחד של הקהילות היהודיות המקומיות ביחס להנהגה הביזנטית, לדת הנוצרית, ומעל לכל למציאות הפוליטית והחברתית של דרום איטליה. אחד מהטקסטים המרכזיים שאליו אתייחס הוא 'ספר יוחסין' לאחימעץ בן פלטיאל, או בשמו היותר מוכר 'מגילת אחימעץ'. יצירה ספרותית זו עשירה בתאורים של חיי היומיום בקהילות היהודיות המקומיות, ונחשבת כטקסט מיוחד במינו מבחינת ז'אנר, לשון ותכנים. בדברי אבקש להציג יצירה זו כחלק מהנוף הספרותי הביזנטי המקומי ולבחון אותה לאור טקסטים ספרותיים מקומיים ששפתם יוונית.

לבד מ'ספר יוחסין' (ראה: בנימין קלאר, מגילת אחימעץ, ירושלים, 1973; ראובן בונפיל, "מיתוס, רטוריקה, היסטוריה? עיון במגילת אחימעץ", תרבות וחברה בתולדות ישראל בימי-הביניים, ירושלים, תשמ"ט, עמ' 99-135), אתייחס בדבריי אף ל:

Severus of Minorca, Letter on the conversion of the Jews, edited and translated by Scott Bradbury, Oxford, 1996.

 

Back to program