27/3/2008 (אולם הסנאט)

 

יובל רוטמן, אוניברסיטת ייל

 

דינאמיקה של תרבות בין קהילות דתיות שונות בדרום איטליה בימי-הביניים

 

 

 

קריאה מומלצת:

 

 

טקסט:

 בנימין קלאר (עורך), מגילת אחימעץ : והיא מגילת יוחסין לרבי אחימעץ בירבי פלטיאל משנת ד’ אלפים תתי"ד יספר בה יחוס אבותיו... ופרשת גדולתם ונלוה אליה לקט רשימות וסיפורים המקבילים לסיפורי המגילה וגם ילקוט פיוטים אשר לפייטני איטאליה הקדמונים הנזכרים במגילה והם רבי סילנו ורשפטיה בירבי אמתי ור’ אמתי בירבי שפטיה / (ירושלים, 1974).

 

          הטקסט זמין במהדורה קודמת כאן:

http://www.daat.ac.il/encyclopedia/value.asp?id1=3350

 

Severus of Minorca, Letter on the conversion of the Jews, edited and translated by Scott Bradbury, Oxford, 1996.

 

 

מאמר בנושא:

ראובן בונפיל, "מיתוס, רטוריקה, היסטוריה? עיון במגילת אחימעץ", תרבות וחברה בימי-הביניים, 1989, עמ' 99- 135.

 

Back to program