אוניברסיטת חיפה

בית הספר להיסטוריה

האגודה ללימודי ימי הביניים והרנסאנס

 

University of Haifa, School of History

Medieval-Renaissance Studies Association

 

2 בינואר 2014

מצפור, קומה 30, מגדל אשכול   

יונתן רובין, האוניברסיטה הפתוחה

הפעילות האינטלקטואלית בממלכת ירושלים - מבט מחודש

הדעה המקובלת באשר לפעילות האינטלקטואלית בממלכת ירושלים הצלבנית גורסת כי זו הייתה מצומצמת מאוד, במיוחד בהשוואה למה שהתרחש במרחבים אחרים שבהם התקיים מגע בין העולם הלטיני לבין העולם הערבי. בהרצאה זו אתמודד עם עמדה זו הן מבחינה מתודולוגית, באמצעות הצגת כשלים העומדים בבסיסה, והן על ידי הצגת ראיות המקשות על קבלתה. במרכז ההרצאה יעמדו מאפייניה של הפעילות האינטלקטואלית בממלכה וזיקתה של פעילות זו למערכת היחסים הבין-תרבותיים שהתקיימה בה. אדון, בין היתר, בעיסוק הפראנקי בסוגיות הנוגעות לשפה ולתרגום, במגעים תיאולוגיים בין תושביה הלטיניים של הממלכה לבין בני קהילות נוצריות-מזרחיות, בחילופי ידע רפואי בממלכה ובהיותה 'בסיס יציאה וחזרה' לנוסעים מזרחה לתוך אסיה.

   

 Back to program