אוניברסיטת חיפה

בית הספר להיסטוריה

האגודה ללימודי ימי הביניים והרנסאנס

31 מאי 2012

חדר ישיבות, קומה 20, מגדל אשכול

 

אוריאל סימונסון (עמית בובר, האוניברסיטה העברית)

פלורליזם משפטי בקרב חברות אגן הים התיכון והמזרח הקרוב של ימה"ב המוקדמים

(The phenomenon of legal pluralism among early medieval Mediterranean and Near Eastern societies)

פנייתם של יהודים ונוצרים אל מערכות שיפוט חוץ-קהילתיות בתקופה המסלמית המוקדמת אילצה את ההנהגה הרבנית של יהודי המזרח, הגאונים, וראשי הכנסיות המזרחיות להתמודד עם מגבלות תחומי השיפוט של מוסדות קהילותיהם מחד גיסא, ומשאלות ליבם של קהליהם מאידך גיסא. יתרה מכך, ואפשר כי אף חשוב מכך, שאלת חציית גבולות השיפוט הקהילתי יש בה כדי להצביע על קיומן של מערכות שיפוט חופפות, בעלות ריבונות משותפת על פני סוגיות ארציות דוגמת ירושות, הסדרי ממון, עבירות שבין אדם לחברו, נישואין ועוד. בהרצאתי אבקש לבחון מציאות זו על פני כר היסטורי נרחב ולהתמודד עם קיומן של מערכות שיפוט חופפות במציאות חייהן של הקהילות היהודיות והנוצריות של אגן הים התיכון המזרחי ומסופוטמיה של ימי הביניים, וזאת במטרה לעמוד על טיב היחסים הבין דתיים והפנים דתיים אשר אפיינו קבוצות אלה.

 

Back to program