אוניברסיטת חיפה

האגודה ללימודי ימי הביניים והרנסאנס

 

6 במאי 2010

אולם הסנאט, מגדל אשכול, קומה 29

 

דוב סטוצ'ינסקי, אוניברסיטת בר-אילן

 

מחיר ההגנה למען האינדיאנים: לאס קאסאס, מנדיאטה והיהודים

 

כנגד הטענה הרווחת שמגיני האינדיאנים באמריקה של המאה ה-16 כנגד עוולות הכיבוש הספרדי עשו זאת ממניעים אלטרואיסטים אוניברסאליים, אבקש לטעון שההגנה האמיצה הזאת הייתה על בסיס פארטיקולארי, אף מתוך קיפוח של קבוצות אחרות, כגון היהודים. אבקש להציג את הנחת העבודה הזאת באמצעות טיעוני הנזיר לאס קאסאס במחצית המאה ה 16 בויכוח וליאדוליד ואצל הנזיר חרונימו דה מנדיאטה במקסיקו משלהי המאה ה 16. תקוותי היא שהרצאה זו תתקן גישה אנאכרוניסטית בנוגע לפועלם של מגיני האינדיאנים ותהוה חומר מחשבה באשר למקומו, תפקידו והיקפו של רעיון הסובלנות בראשית העידן החדש ואולי גם בכלל.

 

ביבליוגרפיה:

Hanke, Lewis. All Mankind Is One: A Study of the Disputation between Bartolome de las Casas and Juan Gines de Sepulveda in 1550 on the Intellectual and Religious Capacity of the American Indians. DeKalb: Northern Illinois University Press, 1974. F1411.H32

 

Phelan, John Leddy. The Millennial Kingdom of the Franciscans in the New World. 2d ed. Berkeley: University of California Press, 1970. F1219.3.M59P5 1970

 

 

 

Back to program