אוניברסיטת חיפה

בית הספר להיסטוריה

האגודה ללימודי ימי הביניים והרנסאנס

 

1 בדצמבר 2011

חדר הסנאט, קומה 29, מגדל אשכול

 

מרים ירדני

אוניברסיטת חיפה

התיאולוגיה הפוליטית של אלי מרלא Elie Merlat), 1634 - 1705)

 

ספרו של מרלא ה- Traité du pouvoir absolu des souverains  שראה אור בשנת 1685 נחשב לקיצוני והבלתי מתפשר ביותר שבכל הספרות "האבסולוטיסטית". בהרצאתי אנסה לטעון שלא מדובר בטכסט מתחום התורות המדיניות או המחשבה הפוליטית, אלא בטכסט מתחום התיאולוגיה הנוצרית. מטרתו העיקרית של מרלא בספרו זה היא הצלת נשמתם של אחיו ההוגנוטים הנרדפים בעולם הבא ולא בעולם הזה.

 

לקריאה נוספת:

Hubert Bost,"Elie Merlat ou la fin du monde", in: id., Ces Messieurs de la R.P.R. Histoires et écritures de huguenots, XVIIIe-XVIIIe siècles, Paris, Honoré Champion, 2001, p. 381-390.

 באנגלית (דן באספקטים תיאולוגיים שאינם נוגעים לנושא ההרצאה):

Walter Grossmann, "Elie Merlat on Discernement of False Inspiration ", Revue de Synthèse, 111 (1990), p. 423-433.

 

Back to program