חוגים

אמנות יצירה (ביה"ס לאמנויות)

אנתרופולוגיה

ארכיאולוגיה

החוג לשימור מורשת התרבות החומרית

היסטוריה כללית

לימודי אסיה

לימודי המזה"ת והאסלאם

לימודי השואה

לימודי ישראל

לימודי נשים ומגדר

לימודים רב תחומייים

לשון עברית

מוסיקה(ביה"ס לאמנויות)

מערך אשכול

ספרות עברית והשוואתית

ציוויליזציות ימיות

שפה וספרות אנגלית

שפה וספרות ערבית

תולדות האמנות

תולדות ישראל ומקרא

תוכנית ללימודי גרמניה ואירופה המודרנית

תוכנית ללימודי תרבות

תיאטרון ופרפורמנס (ביה"ס לאמנויות)

תרבות הקולנוע

צילום אוויר אוניברסיטת חיפה: איתי בודל  | Panovision