קול קורא / מלגות ופרסים

אייקון קול קורא
קול קורא
scholer_icon
מלגה
prise_icon
פרס

קול קורא – פרסי הדיקן לסטודנטים מצטיינים לתארים מתקדמים בפקולטה למדעי הרוח לשנה"ל תשפ"א – 01.07.2021
הפקולטה למדעי הרוח תחלק בשנה"ל תשפ"א 2 פרסים לעבודות מחקר של סטודנטים מצטיינים על פי הקטגוריות הבאות:
– תלמיד לתואר שני, שכתב עבודת גמר מחקרית מצטיינת בפקולטה (בהינתן שלא זכתה בפרס אחר באוניברסיטה), בגובה 4000 ₪.
– תלמיד לתואר שלישי שכתב עבודת גמר מחקרית מצטיינת בפקולטה (בהינתן שלא זכתה בפרס אחר באוניברסיטה), בגובה 8000 ₪.

אייקון קול קורא
בקול הקורא המצורף, מדובר בהענקת תמיכה כספית משמעותית לקורסים אקדמיים המשלבים במסגרתם פעילות חברתית בקהילה, תוך מעורבות של סגל, סטודנטים ותושבים מקבוצות מוחלשות או מודרות, מתוך מטרה לקדם שינוי חברתי וסולידריות, ולצמצם עוני והדרה.
נשמח עד מאוד אם תגישו את הצעותיכם לקורסים. אנו עומדים לרשותכם לשם מתן מידע נוסף ככל שיידרש.
לוחות הזמנים והתנאים הטכניים למילוי ההצעה מפורטים במסמכים המצורפים.
שימו לב: המועד האחרון להגשת ההצעות הינו ה – 31.07.2021

את ההצעות שלחו למייל – flagship@univ.haifa.ac.il

בברכה, פרופ' איסי דורון – ממונה אקדמי על תוכנית הגדל
יוליה סטרוסטה, אחראית תוכנית הדגל
אייקון קול קורא

קול קורא לפרס הקתדרה לחקר מורשת יהדות מצרים ע"ש יוסף ורשלין ברדה לשנת תשפ"א  – 30.06.2021
פרס הקתדרה לחקר מורשת יהדות מצרים ע"ש יוסף ורשלין ברדה להצעות מחקר ולעבודות גמר לתואר השני והשלישי

אייקון קול קורא

שאר רוח: קול קורא להקמת קבוצת מחקר בפקולטה – 01.07.2021
הפקולטה למדעי הרוח מכריזה על שאר רוח, תחרות פנים פקולטתית להקמת קבוצת מחקר רב-תחומית. במסגרת המימון של הקבוצה הזוכה, עד ארבעה חברי סגל יקבלו כל אחד תמיכה של 12 אלף שקל לתקציב מחקר פנימי, ועד 4 סטודנטים (בתר-דוקטורנטים, ותלמידי מחקר למסטר ולדוקטורט) יקבלו מלגה, תלוי בהרכב מגישי ההצעה הזוכה לפי המפתח הבא: 12 אלף שקל לבתר-דוקטורנט, עשרת אלפים שקל לדוקטורנט, ושמונת אלפים שקל למסטרנט.

מלגות לתלמידי דוקטורט מצטיינים בתחומים של מדינת ישראל והיסטוריה של הציונות 01.07.2021  
טופס בקשה  I  טופס קורות חיים
הפקולטה למדעי הרוח תעניק מלגות בגובה 10,000 ₪ לסטודנטים מצטיינים חדשים בתחומים הרחבים של מדינת ישראל, היסטוריה של הציונות ותחומים משיקים. המלגות מיועדות לסטודנטים מהארץ ומחו"ל ומטרתן לסייע לתלמידי דוקטורט להקדיש את זמנם ללימודים ולמחקר וליצור תנאים נאותים להצלחת עבודת הדוקטורט.

פרס לעידוד מחקר בתחום המורשת היהודית מתרומת משפחת CONWAY (בריטניה) – 01.06.2021
הפקולטה למדעי הרוח תעניק פרס עידוד שנתי לסטודנט/ית מצטיין/ת לתואר שלישי
שנושא עבודתם/ן חקר מדעי היהדות. הפרס מיועד לתלמידים/ות הרשומים/ות באוניברסיטת חיפה בשנה"ל תשפ"א ושהצעת המחקר שלהם/ן אושרה.
גובה הפרס עד 20.000 ₪.

אייקון קול קורא

קול קורא למלגת דוקטורט לקידום המחקר בתחומי מורשת העדה הדרוזית בישראל ובעולם – 01.07.2021 
החוג ללימודי המזרח התיכון והאסלאם באוניברסיטת חיפה יעניק החל משנת הלימודים תשפ"ב (2022-2021) מלגת דוקטורט ארבע-שנתית בשיתוף המרכז למורשת הדרוזים בישראל. מטרת המלגה היא קידום המחקר בתחומי מורשת העדה הדרוזית בישראל ובעולם בהקשר ההיסטוריה, התרבות והחברה. המלגה המוצעת היא מלגת הצטיינות בסכום כולל של 320,000 ₪ לפרק זמן של ארבע שנים בסיומן יתחייב הדוקטורנט להשלים את עבודת המחקר ולהגישה לשיפוט.
הענקת המלגה מותנית במגבלת תעסוקה של עד 50% משרה במחקר ובהוראה באוניברסיטה ובמכון המחקר של המרכז למורשת הדרוזים בישראל וכן בהתקדמות משביעת רצון של המועמד הנבחר בהתאם לדרישות התכנית, המנחה ותקנון הרשות ללימודים מתקדמים. 

אייקון קול קורא

קול קורא לתלמידי תואר שני ושלישי מצטיינים למחקר על העיר נצרת מתרומת משפחת עפיפי – 01.06.2021
הפקולטה למדעי הרוח תעניק בשנה"ל תשפ"ב (2021-2022) מלגות מתרומת משפחת עפיפי מנצרת, שמטרתן לעודד מחקר אקדמי איכותי ופורץ דרך בתחום ההיסטוריה, החברה והתרבות של העיר נצרת בשנים 1700-1967 לתלמידי תואר שני ושלישי במסלול המחקרי.

אייקון קול קורא

"קול קורא" – מלגות הפקולטה למדעי הרוח לעידוד מחקר לתלמידי/ות מחקר מצטיינים הלומדים לתואר שני ושלישי בפקולטה בסוגיות רחבות של ההיסטוריה של הציונות ומדינת ישראל. הפקולטה למדעי הרוח תעניק מלגות עידוד מחקר לתלמידים במסלול המחקרי הלומדים לתואר שני ושלישי בחוגי הפקולטה והם בעלי הצעת מחקר מאושרת.

מלגות ע"ש נתן רוטנשטרייך לדוקטורנטים מצטיינים בתחומי מדעי הרוח תשפ"ב-תשפ"ד
אל ציבור החוקרים בפקולטה למדעי הרוח, ביה"ס למדעי הים –  החוג לציווליזציות ימיות
קול קוראטופס בקשהתקנון
ניתן להגיש מועמדות לרל"מ לא יאוחר מיום חמישי 18.2.2021