HCGES M.A. Program German and European Studies תואר שני במרכז ללימודי גרמניה ואירופה – 2018

המרכז ללימודי גרמניה ואירופה באוניברסיטת חיפה, בשיתוף עםDAAD  – תוכנית חילופי האקדמאים הגרמנית, מציעים תוכנית  M.A באנגלית בלימודי אירופה וגרמניה המודרניים
–          תוכנית לימודים בינתחומית הכוללת תחומי לימוד שונים, ביניהם כלכלה, משפט, מדעי המדינה, גאוגרפיה, מדעי הסביבה, סוציולוגיה, היסטוריה וספרות, כמו גם גרמנית כשפה זרה.
–          סמינרים שבועיים עם מרצים אורחים בינלאומיים מוערכים
–          סיור לימודי לאירופה
–          מלגות למחקר בגרמניה
–          רכישת ניסיון לעבודה בסביבה בינ"ל
–          אפשרות לתואר בשנה או בשנתיים במסלול עם וללא תיזה
–          תוכנית דוקטורט בתחום לימודי גרמניה ואירופה. ואפשרויות לתוכנית הדוקטורט המשותפת יחד עם אחד ממרכזי האחות של DAAD או אוניברסיטה אירופאית אחרת.
–          מספר רב של מלגות שכ"ל
מידע נוסף ניתן למצוא באתרנו ובפייסבוק