ברכות לפרופ׳ יוסף שיטרית

סמל המדינה

אמריטוס בחוג ללשון עברית, על זכייתו בפרס ראש הממשלה לעידוד והעצמת חקר קהילות ישראל בארצות ערב ואיראן לשנת תש"פ – 2019  עבור המחקר ׳מפעל מחקרי רב-תחומי על יהדות צפון אפריקה: "עיון סוציו-פרגמטי בשיר ערבי יהודי על פרעות ביהודי תאפילאלת בימי מולאי מזיד"; "פולמוס דתי והמצאת ההיסטוריה היהודית: עיון בכרוניקה על ממלכה יהודית אגדית בעמק דרעא (במרוקו) וההדרת גרסאות הכרוניקה״; ״היצגי הקהילה היהודית ואתוס קהילתי – עיון סוציו-פרגמטי-לשוני בקינהשל ר' שלמה חלואה״; ״השתמדותו  של יצחק אלחראר במוגדור ב-1932״; ״הערבית היהודית של קהילות צפון מרוקו דוברות הספרדית״; Paroles affables"" (שני כרכים על פתגמים של יהודי מרוקו).

הפרס הוענק למחקרים מצטיינים שהתפרסמו בחמש השנים האחרונות.