מלגות ע"ש נתן רוטנשטרייך לדוקטורנטים מצטיינים בתחומי מדעי הרוח תשפ"ב-תשפ"ד
אל ציבור החוקרים בפקולטה למדעי הרוח, ביה"ס למדעי הים –  החוג לציווליזציות ימיות
קול קוראטופס בקשהתקנון
ניתן להגיש מועמדות לרל"מ לא יאוחר מיום חמישי 18.2.2021