תוכנית הדגל תשפ"ב - קורסים משלבי עשייה - מרצים ומרצות שזכו בתמיכת ות"ת למימון קורסים משלבי עשייה

דיקנט הסטודנטים ותכנית הדגל למאבק בעוני ובהדרה חברתית מברכים ברכות חמות את המרצות והמרצים שזכו בתמיכת ות"ת למימון קורסים משלבי עשייה בשנת הלימודים תשפ"ב.

קורסים משלבי עשייה משלבים מרכיב משמעותי של עשייה חברתית בנושאים הקשורים להדרה חברתית, חינוך ותרבות, בריאות ורווחה ומטרתם לעודד שיתופי פעולה בין סגל האוניברסיטה, תלמידיה והקהילה הסובבת אותם. הפעילות האקדמית-חברתית של קורסים מקוריים אלה משתלבת היטב עם החזון החדש של האוניברסיטה, ועם יעדי הפיתוח בר-קיימא (SDGs). 

אנו גם גאים במספר הגדול של הקורסים האיכותיים והמבטיחים שהוגשו השנה ושמחים במיוחד במגוון העשיר של תחומי הדעת שיישמו את מטרות תכנית הדגל בשנת הלימודים הקרובה.

לרשימת הזוכים לפי פקולטות