ברכות לד"ר עמנואל ננטה על זכייתו במענק האיחוד האירופי ERC

ברכות לד"ר עמנואל ננטה על זכייתו במענק האיחוד האירופי ERC 

בנושא Mapping ancient Harbours systems : .  SHIPs: Ships Harbouring in Ports

נאחל לעמנואל שנים של עשייה ומחקר פורה.

פרופ' אפרים לב.

דיקן הפקולטה למדעי הרוח