ברכות לזוכים בפרס הרקטור - פרופ' גיא בר-עוז.

הפקולטה מדעי הרוח מברכת את פרופ' גיא בר-עוז
לרגל קבלת פרס הרקטור  לשנת תשפ"ג חוקר מצטיין בכיר.