דבר דיקן הפקולטה למדעי הרוח

אפרים לב

איגרת הדיקן לסטודנטים לקראת פתיחת שנה"ל תשפ"ד

שלום לחברות וחברי הסגלים בפקולטה,
הזמן חולף וכולנו מצויים כבר שמונה שבועות בתקופה מהקשות ומהמאתגרות שידענו אי פעם! אני מודה לכל
אחד ואחת מקוראי איגרת זאת על שיתוף הפעולה בתקופה קשה, מסובכת ובלתי צפויה אותה אנו חווים יחד.
כל אחד ואחת מאתנו מתמודד עם המצב בדרך שונה בהתאם, לנסיבות חייו. בהקשר למקום העבודה שלנו, אני
בטוח שכולנו דואגים גם לשמירת קשר עם עמיתנו והסטודנטים והסטודנטיות שלנו, ובמקביל מכינים את עצמנו
לקראת החזרה להוראה.
פתיחת שנה"ל נדחתה, אולם בקרוב מאוד נקבל כולנו את המתווה עליו שוקדים בלשכת הרקטור, תוך שיתוף דיקן
ההוראה, דיקני הפקולטות וסגני הדיקנים להוראה. המתווה יחייב את כולנו לעבודה הכרוכה בהתאמת הוראת
הקורסים שלנו ודרכי ההערכה ללו"ז חלופיים. לא פחות חשוב, כולנו נדרש להתמודד עם המורכבות של מגוון
הסטודנטים שלנו שיחזרו ללמוד לאחר שחוו את אירועי השבועות האחרונים – כל אחד בדרכו וכל אחת בדרכה!
ומעל לכל, אנו נידרש להתאים את ההוראה שלנו לסטודנטים שנפגעו במהלך המלחמה ולקרוביהם מדרגה
ראשונה, לאלה שפונו והסטודנטים שנמצאים במילואים. על כל אלה עוד נרחיב במועצת הפקולטה הקרובה.
האוניברסיטה ממשיכה לתפקד – כמו בכל שנה נבחרו נציגים חדשים לסנאט שהחל לקיים ישיבות סדירות,
וועדות הסנאט רועננו והן מתכנסות, הוועדה המתמדת פועלת ומאשרת תכניות לימודים וועדת המינויים ממשיכה
פעילותה כרגיל.
ברמת הפקולטה כולנו עובדים במלוא המרץ על מגוון נושאים: מינויים, מלגות, קידומים ועל הקמת ביה"ס החדש
ללימודים אזוריים והיסטוריים. ועדת ההוראה של ביה"ס החדש נפגשת כבר חודשים מידי שבוע ובונה את מתווה
הלימודים המשותף, ועדות המ"א והדוקטורט הבית ספריות נבחרו והחלו לבנות את דרך עבודתן וכל חברי וחברות
הסגל האקדמי והמנהלי התכנסו ל 8 צוותי עבודה שבונים את ביה"ס החדש על היבטיו השונים.
בימים הקרובים יחל שיפוץ בקומה ה 14 שיערך מספר שבועות ובמסגרתו תבנה המזכירות המאוחדת של ביה"ס
– השיפוץ מחייב את מעברם של חברי וחברות סגל לחדרים אחרים )חלקם באופן זמני וחלקם קבוע( שכבר החל
בימים האחרונים. תודה מראש על שיתוף הפעולה!
אני מלא הערכה ומודה לכלל חברי וחברות הסגל האקדמי והסגל המנהלי של ביה"ס החדש ובראשם מיה קורבולי
ופרופ' מרקוס זילבר על רוח ההתנדבות, היזמות, ההשקעה, אני רוצה עוד להביע את הערכתי לחברי הוועדות בו
שתורמים מזמנם וניסיונם להקים מסגרת שתוביל לאופקים חדשים. אני מודה לכל חברי בית הספר על הנכונות
לשיתוף פעולה וההתגייסות לפעילות!
במקביל אנחנו נכנסים להילוך גבוה להקמת ביה"ס לאמנויות ולימודי תרבות. בשבועות הקרובים ינוסח מסמך
ההקמה שלו ונתחיל במערכת האישורים )מועצת ביה"ס לאמנות, מועצת ביה"ס החדש, ומועצת הפקולטה(. אני
תקווה כי נוכל להביא את ביה"ס החדש להצבעה ואישור בסנאט לקראת תחילת חודש מרץ 2024 . גם כאן ישתתפו
בבניית ביה"ס כל חברות וחברי הסגלים האקדמי והמנהלי שחלקם כבר מעורב בעשייה ועל כך הערכתנו ותודתנו.
בימים האחרונים אנחנו גם עוסקים בבניית המנגנון האקדמי, המנהלי והפיזי של הקק"צ )החלק האקדמי של קורס
קציני המשטרה(. כפי שדיווחנו לכם במועצת הפקולטה האחרונה הוחלט, לאחר הזכייה במכרז, כי בראש המערך
יעמוד פרופ' און וינקלר ומאות הסטודנטים החדשים ילמדו במסגרת מערך אשכול בראשותו של ד"ר עופר פרצ'ב
ובניצוחה המנהלי של שרון אורנשטיין – תודה לכל העוסקים במלאכה!
נשמח לראות את כולכם.ן במועצת הפקולטה שתתקיים לפני תחילת שנה"ל באופן פרונטאלי ביום חמישי 28
לדצמבר ואולי אף נפגש בזום לפני כן!
בכל מקרה – כולנו כאן במנהלת הפקולטה עומדים לרשותכם לכל דבר ועניין – אל תהססו ליצור עמנו קשר ואנא
הגיעו לבקר אותנו בקומה 20 כשאתם מגיעים לקמפוס. נשמח לראותכם.ן!

חתימה אפרים לב

כל טוב ובשורות טובות,
פרופ' אפרים לב

דיקן הפקולטה למדעי הרוח I החוג ללימודי ישראל I אוניברסיטת חיפה