מחקר, מרכזים ומכונים

גופי מחקר

מרכזים

עידוד מחקר - קידום המחקר בפקולטה

קרנות תחרותיות

 

Please note that the dates are subject to the adoption of Horizon Europe and the ERC Work Programme 2021

Starting Grants | ERC-2021-StG
Open: 23-09-2021
Deadline: 13-01-2022

Consolidator Grants | ERC-2021-CoG
Open:19-10-2021
Deadline: 17-03-2022

Advanced Grants | ERC-2021-AdG
Open
: 20-01-2022
Deadline: 28-04-2022


מידע על תהליך ההגשה בקישור הבא :ERC CLASSES
תוכן ספוילר
תוכן ספוילר

קרנות לא תחרותיות