יום פתוח 30.05.2024 –  חוגי הפקולטה למדעי הרוח

ביה"ס לאמנויות

ביה"ס ארכיאולוגיה ולתרבויות ימיות

ביה"ס ללימודים אזוריים והיסטוריים

אופקים

אנתרופולוגיה

לימודי השואה

לימודי נשים ומגדר

לימודים רב תחומייים

לשון עברית

מערך אשכול

ספרות עברית והשוואתית

פילוסופיה

שפה וספרות אנגלית

שפה וספרות ערבית

תולדות האמנות

תוכנית ללימודי תרבות

תרבות הקולנוע

צילום אוויר אוניברסיטת חיפה: איתי בודל  | Panovision