מפגשי חשיפה בזום במגוון חוגי הפקולטה למדעי הרוח

אופקים

תוכנית/תואר: ראשון/שני
תאריך זום: 25/07/2023
שעה: 16:00-17:00
קישור ל ZOOM

אמנות יצירה (ביה"ס לאמנויות)

תוכנית/תואר: ראשון/שני
תאריך זום: 25/07/2023
שעה: 16:00-17:00
קישור ל ZOOM

ביה"ס לארכיאולוגיה ולתרבויות ימיות

ארכיאולוגיה, ציוויליזציות ימיות,מורשת התרבות החומרית

תאריך זום: 25/07/2023
שעה: 16:00-17:00
קישור ל ZOOM

היסטוריה כללית

תוכנית/תואר: ראשון/שני
תאריך זום: 25/07/2023
שעה: 16:00-17:00
קישור ל ZOOM

לימודי אסיה

תוכנית/תואר: ראשון/שני
תאריך זום: 25/07/2023
שעה: 16:00-17:00
קישור ל ZOOM

לימודי המזה"ת והאסלאם

תוכנית/תואר: ראשון/שני
תאריך זום: 25/07/2023
שעה: 16:00-17:00
קישור ל ZOOM

לימודי השואה

תוכנית/תואר: ראשון/שני
תאריך זום: 25/07/2023
שעה: 16:00-17:00
קישור ל ZOOM

לימודי ישראל

תוכנית/תואר: ראשון/שני
תאריך זום: 25/07/2023
שעה: 16:00-17:00
קישור ל ZOOM

לימודי נשים ומגדר

תוכנית/תואר: ראשון/שני
תאריך זום: 25/07/2023
שעה: 16:00-17:00
קישור ל ZOOM

לימודים רב תחומייים

תוכנית/תואר: ראשון/שני
תאריך זום: 25/07/2023
שעה: 16:00-17:00
קישור ל ZOOM

לשון עברית

תוכנית/תואר: ראשון/שני
תאריך זום: 25/07/2023
שעה: 16:00-17:00
קישור ל ZOOM

מוסיקה(ביה"ס לאמנויות)

תוכנית/תואר: ראשון/שני
תאריך זום: 25/07/2023
שעה: 16:00-17:00
קישור ל ZOOM

מערך אשכול


מפגש פרונטלי

ספרות עברית והשוואתית

תוכנית/תואר: ראשון/שני
תאריך זום: 25/07/2023
שעה: 16:00-17:00
קישור ל ZOOM

פילוסופיה

תוכנית/תואר: תואר שני
תאריך זום: 25/07/2023
שעה: 16:00-17:00
קישור ל ZOOM

שפה וספרות אנגלית

תוכנית/תואר: ראשון/שני
תאריך זום: 25/07/2023
שעה: 16:00-17:00
קישור ל ZOOM

שפה וספרות ערבית

תוכנית/תואר: ראשון/שני
תאריך זום: 25/07/2023
שעה: 16:00-17:00
קישור ל ZOOM

תולדות האמנות

תוכנית/תואר: ראשון/שני
תאריך זום: 25/07/2023
שעה: 16:00-17:00
קישור ל ZOOM

תולדות ישראל ומקרא לכלל החוגים

תוכנית/תואר: תואר שני
תאריך זום: 25/07/2023
שעה: 16:00-17:00
קישור ל ZOOM

תוכנית ללימודי גרמניה ואירופה

תוכנית/תואר: ראשון/שני
תאריך זום: 25/07/2023
שעה: 16:00-17:00
קישור ל ZOOM

תוכנית ללימודי תרבות

תוכנית/תואר: ראשון/שני
תאריך זום: 25/07/2023
שעה: 16:00-17:00
קישור ל ZOOM

החוג ללימודי תיאטרון ופרפורמנס (ביה"ס לאמנויות)

תוכנית/תואר: ראשון/שני
תאריך זום: 25/07/2023
שעה: 16:00-17:00
קישור ל ZOOM

תרבות הקולנוע

תוכנית/תואר: ראשון/שני
תאריך זום: 25/07/2023
שעה: 16:00-17:00
קישור ל ZOOM

צילום אוויר אוניברסיטת חיפה: איתי בודל  | Panovision