מדעי הרוח ללא פסיכומטרי - קורסי קדם


אפיק קבלה

מסלול קדם הינו אחד מאפיקי הקבלה באוניברסיטה המבוסס על הישגי מועמדים/ות פוטנציאליים/ות לתואר ראשון, במגוון קורסי קדם המוצעים ע"י האוניברסיטה.
במסגרת אפיק קבלה זה, התלמידים/ות ילמדו במהלך סמסטר אחד בשנת הלימודים, קורסי קדם המוצעים ע"י החוגים השונים.
התלמידים/ות במסלול זה יהיו במעמד של "קדם לימודים"

מסלול זה אינו דורש כתנאי מקדים ציון בבחינה הפסיכומטרית
מועמד/ת שהתקבל ללמוד במסלול דו-חוגי יידרש לפחות ל-2 קורסי קדם ובמסלול חד-חוגי יידרש לפחות ל-3 קורסי קדם.
במידה והתלמידים/ות יעברו את קוסי הקדם בציונים נדרשים, שהוגדרו בחוג, מעמדם ישונה בסמסטר העוקב לתלמיד בחוג.
לקבלה למסלול זה יש לעמוד בתנאי קבלה אוניברסיטאיים הכוללים 1. תעודת בגרות מלאה 2. סיווג לרמת אנגלית 3. סיווג לרמת עברית

להלן החוגים בפקולטה בהם יש קורסי קדם: