מדעי הרוח ללא פסיכומטרי - קורסי קדם


אפיק קבלה

מסלול קדם הינו אחד מאפיקי הקבלה באוניברסיטה המבוסס על הישגי מועמדים/ות פוטנציאליים/ות לתואר ראשון, במגוון קורסי קדם המוצעים ע"י האוניברסיטה.
במסגרת אפיק קבלה זה, התלמידים/ות ילמדו במהלך סמסטר אחד בשנת הלימודים, קורסי קדם המוצעים ע"י החוגים השונים.
התלמידים/ות במסלול זה יהיו במעמד של "קדם לימודים"

מסלול זה אינו דורש כתנאי מקדים ציון בבחינה הפסיכומטרית
מועמד/ת שהתקבל ללמוד במסלול דו-חוגי יידרש לפחות ל-2 קורסי קדם ובמסלול חד-חוגי יידרש לפחות ל-3 קורסי קדם.
במידה והתלמידים/ות יעברו את קוסי הקדם בציונים נדרשים, שהוגדרו בחוג, מעמדם ישונה בסמסטר העוקב ל"מן המניין".

להלן החוגים בפקולטה בהם יש קורסי קדם: