אייקון קול קורא

קול קורא המרחב האסיאני – הגשת מועמדים למסלול המ״א והדוקטורט
תכנית המרחב האסיאני – קול קורא לתלמידי מא 2020-21
תכנית המרחב האסיאני – קול קורא לתלמידי דוקטורט 2020-21
דבר דיקן הפקולטה למדעי הרוח