אייקון קול קורא

"קול קורא" – מלגות הפקולטה למדעי הרוח לעידוד מחקר לתלמידי/ות מחקר מצטיינים הלומדים לתואר שני ושלישי בפקולטה בסוגיות רחבות של ההיסטוריה של הציונות ומדינת ישראל. הפקולטה למדעי הרוח תעניק מלגות עידוד מחקר לתלמידים במסלול המחקרי הלומדים לתואר שני ושלישי בחוגי הפקולטה והם בעלי הצעת מחקר מאושרת.