אייקון קול קורא

קול קורא לתלמידי תואר שני ושלישי מצטיינים למחקר על העיר נצרת מתרומת משפחת עפיפי – 01.06.2021
הפקולטה למדעי הרוח תעניק בשנה"ל תשפ"ב (2021-2022) מלגות מתרומת משפחת עפיפי מנצרת, שמטרתן לעודד מחקר אקדמי איכותי ופורץ דרך בתחום ההיסטוריה, החברה והתרבות של העיר נצרת בשנים 1700-1967 לתלמידי תואר שני ושלישי במסלול המחקרי.