אייקון קול קורא

קול קורא למלגת דוקטורט לקידום המחקר בתחומי מורשת העדה הדרוזית בישראל ובעולם – 01.07.2021 
החוג ללימודי המזרח התיכון והאסלאם באוניברסיטת חיפה יעניק החל משנת הלימודים תשפ"ב (2022-2021) מלגת דוקטורט ארבע-שנתית בשיתוף המרכז למורשת הדרוזים בישראל. מטרת המלגה היא קידום המחקר בתחומי מורשת העדה הדרוזית בישראל ובעולם בהקשר ההיסטוריה, התרבות והחברה. המלגה המוצעת היא מלגת הצטיינות בסכום כולל של 320,000 ₪ לפרק זמן של ארבע שנים בסיומן יתחייב הדוקטורנט להשלים את עבודת המחקר ולהגישה לשיפוט.
הענקת המלגה מותנית במגבלת תעסוקה של עד 50% משרה במחקר ובהוראה באוניברסיטה ובמכון המחקר של המרכז למורשת הדרוזים בישראל וכן בהתקדמות משביעת רצון של המועמד הנבחר בהתאם לדרישות התכנית, המנחה ותקנון הרשות ללימודים מתקדמים.