פרס לעידוד מחקר בתחום המורשת היהודית מתרומת משפחת CONWAY (בריטניה) – 01.06.2021
הפקולטה למדעי הרוח תעניק פרס עידוד שנתי לסטודנט/ית מצטיין/ת לתואר שלישי
שנושא עבודתם/ן חקר מדעי היהדות. הפרס מיועד לתלמידים/ות הרשומים/ות באוניברסיטת חיפה בשנה"ל תשפ"א ושהצעת המחקר שלהם/ן אושרה.
גובה הפרס עד 20.000 ₪.