מלגות לתלמידי דוקטורט מצטיינים בתחומים של מדינת ישראל והיסטוריה של הציונות 01.07.2021  
טופס בקשה  I  טופס קורות חיים
הפקולטה למדעי הרוח תעניק מלגות בגובה 10,000 ₪ לסטודנטים מצטיינים חדשים בתחומים הרחבים של מדינת ישראל, היסטוריה של הציונות ותחומים משיקים. המלגות מיועדות לסטודנטים מהארץ ומחו"ל ומטרתן לסייע לתלמידי דוקטורט להקדיש את זמנם ללימודים ולמחקר וליצור תנאים נאותים להצלחת עבודת הדוקטורט.