אייקון קול קורא

שאר רוח: קול קורא להקמת קבוצת מחקר בפקולטה – 01.07.2021
הפקולטה למדעי הרוח מכריזה על שאר רוח, תחרות פנים פקולטתית להקמת קבוצת מחקר רב-תחומית. במסגרת המימון של הקבוצה הזוכה, עד ארבעה חברי סגל יקבלו כל אחד תמיכה של 12 אלף שקל לתקציב מחקר פנימי, ועד 4 סטודנטים (בתר-דוקטורנטים, ותלמידי מחקר למסטר ולדוקטורט) יקבלו מלגה, תלוי בהרכב מגישי ההצעה הזוכה לפי המפתח הבא: 12 אלף שקל לבתר-דוקטורנט, עשרת אלפים שקל לדוקטורנט, ושמונת אלפים שקל למסטרנט.