אייקון קול קורא
בקול הקורא המצורף, מדובר בהענקת תמיכה כספית משמעותית לקורסים אקדמיים המשלבים במסגרתם פעילות חברתית בקהילה, תוך מעורבות של סגל, סטודנטים ותושבים מקבוצות מוחלשות או מודרות, מתוך מטרה לקדם שינוי חברתי וסולידריות, ולצמצם עוני והדרה.
נשמח עד מאוד אם תגישו את הצעותיכם לקורסים. אנו עומדים לרשותכם לשם מתן מידע נוסף ככל שיידרש.
לוחות הזמנים והתנאים הטכניים למילוי ההצעה מפורטים במסמכים המצורפים.
שימו לב: המועד האחרון להגשת ההצעות הינו ה – 31.07.2021

את ההצעות שלחו למייל – flagship@univ.haifa.ac.il

בברכה, פרופ' איסי דורון – ממונה אקדמי על תוכנית הגדל
יוליה סטרוסטה, אחראית תוכנית הדגל