קול קורא – פרסי הדיקן לסטודנטים מצטיינים לתארים מתקדמים בפקולטה למדעי הרוח לשנה"ל תשפ"א – 01.07.2021
הפקולטה למדעי הרוח תחלק בשנה"ל תשפ"א 2 פרסים לעבודות מחקר של סטודנטים מצטיינים על פי הקטגוריות הבאות:
– תלמיד לתואר שני, שכתב עבודת גמר מחקרית מצטיינת בפקולטה (בהינתן שלא זכתה בפרס אחר באוניברסיטה), בגובה 4000 ₪.
– תלמיד לתואר שלישי שכתב עבודת גמר מחקרית מצטיינת בפקולטה (בהינתן שלא זכתה בפרס אחר באוניברסיטה), בגובה 8000 ₪.