פרופ' יצחק ויסמן , פרופ' ג'אמל מאליק: Culture of Da'wa : Islamic Preaching in the Modern World

קובץ מאמרים בעריכת פרופ' יצחק ויסמן מהחוג ללימודי המזה"ת והאסלאם באוניברסיטת חיפה ופרופ' ג'מאל מאלכ מהמחלקה ללימודי הדת באוניברסיטת ארפורט בנושא התשובה והפצת הדת באסלאם.